The Cloud Engineers

Go2 Solutions BV
Postadres
Postbus 200
3130AE Vlaardingen
Bezoekadres
Ter Steeghe Ring 59
3331LX Zwijndrecht
T. 088-22 00 500
F. 088-22 00 501
E. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Support Desk
T. 088-22 00 555
E. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KvK 24460185
BTW NL8207.30.117.B01

Privacy Policy en Disclaimer

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Go2 Solutions. Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Inhoud website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Go2 Solutions enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Aansprakelijkheid

Go2 Solutions kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiƫle compensatie.

Intellectueel eigendom en copyright

De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Go2 Solutions en de desbetreffende fabrikanten. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciƫle doeleinden op eender welke wijze van de website van Go2 Solutions is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Go2 Solutions. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het 'cache' geheugen van de browser.

Log bestanden

Bij bijna elk bezoek aan een website worden uw acties in log files opgeslaan op de webserver. Go2 Solutions beperkt zich tot de standaard log files. Dit wil zeggen dat Go2 Solutions enkel de basis informatie opslaat in de log files. Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina's werden bekeken. Daarnaast wordt ook het IP adres van de bezoeker opgeslagen in een databank. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen. Go2 Solutions maakt geen analyses van de IP adressen.

Cookies

De Go2 Solutions website maakt geen gebruik van cookies.

Veiligheid

Op de website van Go2 Solutions zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze site wordt beschermd, zowel online als offline. Uw email adres wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan derden. U heeft het recht uw persoonlijke informatie die bij Go2 Solutions werd opgeslagen op te vragen en te wijzigen indien nodig. Stuur hiervoor een email naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Gebruik van informatie

Go2 Solutions kan de verkregen gegevens gebruiken om Go2 Solutions nieuwsbrieven, enquetes of informatie naar uw adres te verzenden, hetzij via email, hetzij via standaard briefwisseling. In elke communicatie van Go2 Solutions zal u duidelijk de mogelijkheid worden geboden om deze service stop te zetten.

Links

De website van Go2 Solutions bevat links naar andere sites. Go2 Solutions oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van de website van Go2 Solutions de privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzamelt. Het privacy statement van de website van Go2 Solutions heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze site.

Meldingen en aanpassingen

Go2 Solutions behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze Privacy Statement te wijzigen.